Otázky a odpovědi

K čemu slouží generátor?

Generátor je nástroj pro jednoduché vytvoření tiskového podkladu pro plakát A3, elektronický plakát, stálou pamětní desku a dočasného billboardu. Díky generátoru si sami připravíte podklady pro tisk.

Co potřebuji pro vytvoření plakátu A3 / pamětní desky / billboardu?

Pro vytvoření tiskového podkladu si připravte následující informace o projektu: název projektu (plnou či zkrácenou formu), stručnou informaci o cíli a přínosech projektu, termín fyzického zahájení a ukončení projektu, případně logo žadatele.

Kde naleznu informace k aktuálním podmínkám povinné publicity?

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v grafických manuálech povinné publicity. Manuály jednotlivých programů naleznete na webu konkrétního programu:

Kde zjistím, který nástroj povinné publicity se vztahuje k mému projektu?

Použití a definice jednotlivých nástrojů povinné publicity je uvedeno v grafických manuálech povinné publicity u daných programů, v závazných pravidlech pro žadatele nebo textu výzvy.

Kdo hradí náklady za výrobu plakátu A3 / pamětní desky / billboardu?

Náklady spojené s výrobou povinných nástrojů lze zahrnout mezi uznatelné náklady projektu.

Mohu měnit velikost formátu plakátu A3 / pamětní desky / billboardu?

Formáty jednotlivých nástrojů vychází z grafických manuálů a jejich rozměry je nezbytné dodržet. Rozměry jsou uvedené i v Generátoru povinné publicity.

Při zadávání v generátoru

V generátoru se mi nezobrazil náhled plakátu A3 / pamětní desky / billboardu?

Náhled se mohl automaticky stáhnout do vašeho počítače, tudíž doporučujeme se podívat do složky Stažené soubory či do záložky Stahování ve webovém prohlížeči.

Je možné mít jeden plakát A3 / pamětní desku / billboard pro více projektů?

Plakát s více projekty použijete pouze v případě, že realizujete více projektů z jednoho programu ve stejném programovém období. Na plakát se vejdou maximálně 3 projekty. Velikost písma se odvíjí od množství znaků textově nejdelšího projektu. Tzn. pokud jeden projekt bude mít název nebo popis o více než 150 znacích a ostatní jen o méně než 50 znacích, velikost fontu se přizpůsobí tak, jako by všechny projekty měly zmíněných 150 znaků. Proto doporučujeme na jeden plakát dávat k sobě projekty s podobným množstvím textu v názvu a popisku.

Vytvořil jsem si v Generátoru povinné publicity elektronický plakát A3 a umístil ho na svých webových stránkách. Je to dostačující?

Není, elektronický plakát A3 je určen pro elektronické zobrazovací zařízení, kdy velikost displeje nebo obrazovky musí být v minimální velikosti A3. Toto zařízení zároveň musí sloužit pouze pro zveřejňování elektronických plakátů povinné publicity.